Business

Om deze redenen is het belangrijk om jaarambities te formuleren

Als ondernemer is het belangrijk om jaarambities te hebben. Zo heb je duidelijke doelen om naartoe te werken: waar wil je over een jaar staan? Maak je wensen en doelen concreet door ze op te schrijven. In deze blog leggen we uit waarom.

Opschrijven is beter dan onthouden

Je denkt misschien dat je je ambities en doelen wel goed in je hoofd hebt zitten, maar het is toch beter om ze op te schrijven dan te onthouden. Ambities formuleren is namelijk betrouwbaarder: zo weet je door de tijd heen precies hoe je het bedoelde als je erop terugblikt.

Grote kans namelijk dat het na verloop van tijd toch een vage brei in je hoofd wordt. Wat waren nu ook alweer precíes de doelen die je voor ogen had? Het kost je misschien wat tijd om je doelstellingen te formuleren op papier, zeker als je dit nog niet eerder hebt gedaan. Maar het is echt belangrijk om je business verder vooruit te helpen! Zoek voorbeelden van ambities op en ga daarmee aan de slag door ze te baseren op jouw eigen bedrijf.

Houd je ambities voor ogen

In een jaar tijd kan er veel gebeuren en veranderen in je bedrijf. Daarom is het belangrijk om je ambities altijd voor ogen te houden – om er altijd op terug te kunnen blikken wanneer dat nodig is. Zeker als je even het beeld van het grote plaatje kwijt bent, wat in een jaar tijd toch zeker een paar keer kan gebeuren. Dat is heel normaal. Wat zijn mijn ambities? Je kunt ze zo het hele jaar lang terughalen.

Maar niet alleen tijdens het jaar, ook na afloop van het jaar is het zaak om erop terug te blikken. Wat heb je behaald en welke ambities zijn nog niet bereikt? Dit kun je zo bijschaven waar nodig, om het nieuwe jaar weer met frisse energie te starten. Dat voelt goed! Je kunt ambities ook over een kortere of juist langere periode dan een jaar noteren. Zo is het ook een bekende vraag waar je over vijf jaar wilt staan. Dat is zeker een aanrader om uit te werken! Maar jaarambities zijn beter te behappen en daarom gemakkelijker te noteren – een slimme eerste stap.

Om deze redenen is het belangrijk om jaarambities te formuleren

Maak het meetbaar

Het is verstandig om zakelijke ambities meetbaar te houden bij het noteren. Schrijf dus geen vage, zoals te abstracte of te grote, doelen op – grote kans dat je daar aan het eind van het jaar niet veel meer aan hebt. Je begrijpt ze misschien niet meer, weet niet meer tot in de details wat je hiermee bedoelde. En dat is zonde, want zo gaat er informatie verloren!

Ook is het aantrekkelijker om met ambities te werken als je ze duidelijk en meetbaar maakt voor jezelf. Zo voelt het als het afvinken van een to do list: alles wat je hebt bereikt, ook al zijn het kleine stapjes vooruit, voelt goed en als een succes om te vieren! En juist dat is belangrijk binnen je business.

Leestip: Waarom je zo snel mogelijk een boekhouder moet inschakelen

You Might Also Like