Business

Transitievergoeding, wat is dat precies?

Transitievergoeding, wat is dat precies?

Als werknemers onvrijwillig worden ontslagen hebben zij volgens de wet Werk en Zekerheid (WWZ) recht op een transitievergoeding. Om voor deze financiële vergoeding in aanmerking te komen dient een werknemer twee jaar of langer in dienst geweest te zijn bij een werkgever, met een vast of tijdelijk contract. Hij of zij heeft hier ook recht op als zijn contract niet wordt verlengd. Het initiatief van dit ontslag moet wel bij de werkgever liggen en dient via het UWV of de kantonrechter te verlopen.

De hoogte van de transitievergoeding

Het aantal jaren dat een werknemer in dienst is geweest, bepaalt de hoogte van de vergoeding. Vanaf 1 januari 2018 is deze maximaal € 79.000. Deze wordt berekend door een derde maandsalaris per dienstjaar te nemen, wanneer je tot tien jaar in dienst bent geweest bij deze werkgever. Voor elk dienstjaar bovenop die tien jaar, ontvang je een half maandsalaris per gewerkt jaar. Is je salaris hoger dan € 79.000 per jaar, dan wordt deze vergoeding gelijkgesteld aan het jaarsalaris. Voor 50-plussers is deze transitievergoeding hoger: voor elk dienstjaar dat zij ouder dan vijftig jaar zijn en langer dan tien jaar in dienst krijgen zij een vergoeding van een heel maandsalaris per gewerkt jaar.

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen waarbij het niet verplicht is een transitie vergoeding te betalen. Het contract mag niet met wederzijds goedvinden worden beëindigd, de werknemer mag niet op grond van ernstig verwijtbaar handelen zijn ontslagen, de werknemer is jonger dan achttien en heeft gemiddeld minder dan twaalf uur per week gewerkt, de werknemer heeft de pensioengerechtigde of AOW-leeftijd of is ouder, de werkgever is failliet, heeft surseance van betaling of zit in de schuldsanering, in de cao is al een vergelijkbare voorziening opgenomen, de werknemer heeft voor het einde van een tijdelijk contract een nieuw tijdelijk contract gekregen dat binnen zes maanden na beëindiging van het vorige contract ingaat.

Overbruggingsregeling

Er zijn werkgevers die financieel niet in staat zijn de transitievergoeding te betalen. In dat geval is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om in aanmerking te komen voor een overbruggingsregeling van de transitievergoeding. Hierbij hoeven de dienstjaren van voor 1 mei 2013 van een werknemer niet meegeteld te worden in de hoogte van de vergoeding.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply